No #85

Espoon Keskuspuisto

Espoo

Kuva: Anne Stolt
100 luontohelmeä

Espoon keskuspuisto on eteläisen Espoon ekologinen ydinalue. Se on luonnonarvoiltaan ja virkistyskäyttöarvoltaan erittäin merkittävä kokonaisuus. Pääosin suojelematon alue muodostuu kahdesta laajemmasta metsäalueesta, Harmaakallion ja Bosmalmin alueista, sekä niitä täydentävistä monimuotoisista luontokohteista. 

Keskuspuiston sisälle rajautuu metsän ohella pienvesiä sekä soita. Lisäksi alueella on useita vaalittavia kulttuuriympäristöjä, esimerkiksi Söderskogin peltoaukea. Espoon keskuspuisto on kaupungin vihreä sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä.

Espoon keskuspuisto

Asutuksen ympäröimä metsä

Tämä monipuolinen metsäalue on merkittävä ekologinen yhteys pohjoisen ja eteläisen Espoon välillä. Eläinkunnan edustajista metsässä elää muun muassa liito-orava, lepakoita ja puroa pitkin kutemaan nouseva meritaimen.

Kuva: Anne Stolt
Espoolaisten kotimetsä

Keskuspuisto on pinta-alaltaan laaja ja sitä käyttää suuri joukko espoolaisia. Alue on tärkeä lähivirkistysalue, josta löytyy myös runsaasti arvokkaita luontokohteita. Alueella on kattava polkujen ja ulkoilureittien verkosto sekä yksi opastein merkitty luontopolku. Talvisin reitistö palvelee hiihtäjiä.

Espoon kaupungin selvitysten mukaan ulkoilureitistöä käytetään myös polkupyörällä kuljettavaan työmatkaliikenteeseen.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita