No #41

Eräpyhä

Orivesi

Kuva: Minna Knuuttila
100 luontohelmeä

Nimensä mukaisesti Eräpyhä on jylhän komea paikka, joka hiljentää kulkijan. Eräpyhän alue on luonnoltaan maakunnallisesti arvokas kohde. Nykyinen luonnonsuojelualue ja siihen rajautuva, hakattavaksi suunniteltu virkistysalue muodostavat selvän kokonaisuuden niin maiseman kuin luonnonarvojen osalta. Luonnonsuojelualueella mäntyvaltaisen kalliometsän osuus on suuri, mutta virkistysalueen puolella kasvaa runsaasti rehevämpiä metsiä, jotka monipuolistavat suojelualuetta merkittävästi. 

Vankkakasvuiset puut ja jyrkät rinteet kuvaavat Eräpyhän maisemaa parhaimmillaan. Alueella elää useita uhanalaisia lajeja, joihin kuuluvat muun muassa liito-orava ja valkoselkätikka ja mehiläishaukka.

Eräpyhä

Eräpyhästä aukeaa huikeat näkymät Längelmävedelle

Suojelualueen ulkopuolisella osa-alueella kasvaa vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää ja lehtipuuvaltaista rantametsää, kun suojelualueen puolella on erityisesti kalliometsää ja jyrkänteitä. Mehiläishaukka pesii alueella.

Kuva: Jukka Kononen
Muinainen muodostuma pronssikaudelta

Eräpyhän kallioinen niemi kohoaa korkealle, yli 60 metriä Längelmäveden pinnasta. Alue hallitsee maisemaa myös järveltä päin katsottuna. Eräpyhässä löytyy Nunnankirkoksi nimetty kiviröykkiö, joka on museoviraston mukaan pronssikautinen hautaröykkiö. Kohde on myöhemmin ollut mahdollisesti myös kristinuskon pyhä paikka (kirkko).

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita