No #26

Isojärvi

Kuhmoinen

Kuva: Ari Aalto
100 luontohelmeä

Isojärven kansallispuistoa ympäröivät vanhat kalliometsät, jyrkänteet, rakentamattomat rannat, rehevät korpilaikut ja ojittamattomina säilyneet avosuot muodostavat yhdessä kansallispuiston kanssa valtakunnallisesti erittäin arvokkaan luontokokonaisuuden.

Alueeseen kuuluu myös Valkulamminvuoren jyrkässä rinteessä oleva luola. Osa kansallispuiston ulkopuolisista alueista kuuluu Metsähallituksen suojelumetsään. Metsähallituksen ympäristöarvometsä sekä metsäyhtiö UPM:n omistamat arvokkaat luontokohteet sopisivat hyvin osaksi kansallispuistoa, jolloin niiden säilyminen olisi turvattu.

Karun järven rannalla metsuroi majava

Isojärven alueen murroslinjat syntyivät 200 miljoona vuotta sitten maankuoren liikehtiessä. Kansallispuiston yleisin maalaji on moreeni, joka jauhautui ja sekoittui kallioperästä irronneista kivistä jäätiköiden pohjalla viimeisen jääkauden aikana.

Kuva: Ari Aalto
Patikointia, melontaa ja 1800-luvun hirsirakennuksia

Isojärvi on tärkeä retkeilykohde. Kansallispuiston laajennuksella olisi suuri merkitys virkistysalueiden kokonaisuudelle Keski-Suomessa. Alue on poikkeuksellisen laaja ja maisemallisesti näyttävä luontokokonaisuus, joka on myös valtakunnallisesti merkittävä luontomatkailualue.

Vuonomaisella Isojärvellä voi tehdä jopa 20 kilometrin pituisia soutu- tai melontaretkiä. Kansallispuiston alueella voi ihastella 1700-luvun lopun ja 1800-luvun hirsirakennuksia sekä vuonna 1833 rakennettua kalastajien syyskalastuksen tukikohtaa, Kalapirttiä. 

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita