No #47

Siuron metsät

Nokia

Kuva: Juho Kytömäki
100 luontohelmeä

Siuron metsissä, järeiden haapojen ja vanhojen kilpikaarnamäntyjen lomassa, on levollinen tunnelma. Siellä on luonnonsuojelullisesti arvokkaita kangasmetsiä, lehtoja ja kalliometsiä sekä jonkin verran korpia. Nokian kaupungin länsipuolella sijaitseva luontohelmikohde koostuu useasta osa-alueesta Siuron taajaman läheisyydessä Knuutilan, Penttilän ja Linnavuoren alueilla.

Aluekokonaisuuteen sisältyvät suojelemattomien alueiden lisäksi myös Ruutanan ja Linnavuoren luonnonsuojelualueet, Metsähallituksen luontopalvelujen hallussa oleva Sivakkavuoren pohjoisosa, Nokian kaupungin METSO-ohjelmaan ehdottama Ruutanan laajennusalue sekä Hakavuoren suojeltu luontotyyppi.

Siuron metsät

Vanhojen metsien lajien tärkeä elinympäristö

Monipuolisia, hienoja ja arvokkaita metsäalueita sisältävä kokonaisuus sijoittuu tärkeiltä osiltaan kahden luonnonsuojelualueen väliin. Alueella on runsaasti lahopuuta ja siellä voi havaita uhanalaisia kasvilajeja, kuten pohjanrypykän kääväkän sekä rusokantokääpä. Linnuista alueella voi tavata esimerkiksi pohjantikan.

Kuva: Juho Kytömäki
Luonnonrauhaa Nokialla

Tämä nokialaisten lähimetsäkokonaisuus on tärkeä virkistysalue lähellä asutusta. Alue on helposti saavutettavissa myös naapurikuntien, kuten Tampereen ja Pirkkalan, suunnista. Alueella retkeillään, kuntoillaan, marjastetaan ja sienestetään. Vanhoista ja kookkaista havupuista sekä järeistä haavoista koostuvat metsät ovat hyviä rauhoittumisen paikkoja asutuksen tuntumassa. Toistaiseksi Siuron metsissä liikkuu melko vähän ihmisiä, joten luonnossa rauhoittuminen onnistuu hyvin metsän keskellä seikkaillessa.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita