No #80

Alinen-Airos

Merikarvia

Kuva: Ninara (CC By 2.0)
100 luontohelmeä

Alinen-Airos koostuu kahdesta suoalueesta, pohjoisen kilpikeidasuosta ja etelän luhtasuosta, jotka erottaa toisistaan puustoinen maakangas. Etelän luhdan poikki mutkittelee puolestaan rauhallinen ja kapea Taipaleenjoki, joka laskee alueelta itään sijaitsevan Vähäjärven vettä kohti Tuorilan kylää.

Pohjoisosan kuperan kilpikeidassuon keskiosat ovat säilyneet lähes luonnontilaisina, joskin sen reunat on ojitettu. Keidasosat ovat pääosin rämettä, mutta ojitetut osat reunoilla ovat turvekankaista maastoa. Eteläosan järvenpohjamainen luhtasuo on puolestaan syntynyt järvenlaskun seurauksena. Sen keskellä on pieni, alle hehtaarin kokoinen lampi saraluhdan ympäröimänä ja reunat ovat puolestaan puustoisempia.

Alueen luonnon monimuotoisuudelle merkittävän luhtasuon keskellä sijaitsee pieni alle hehtaarin kokoinen lampi. Nämä arvokkaat suot kattavat alueelleen erittäin uhanalaisia sekä vaarantuneita luontotyyppejä. Alinen-Airoksen alueella voi törmätä esimerkiksi siellä kasvavaan tupasvillaan.

Alinen-Airos

Lintujen kotisuo

Alinen-Airoksen suoalueella elävät muun muassa taivaanvuohi ja teeri.

Kuva: Ninara (CC By 2.0)
80 hehtaaria suota Satakunnassa

Alinen-Airoksen suokaksikko on kooltaan noin 80 hehtaaria ja sijaitsee aivan Tuorilan kyläkeskuksen tuntumassa, Vaasantiestä itään. Merikarvian alueen suokeskittymään kuuluva Alinen-Airos on varsin edustava osa satakuntalaista suoluontoa, ja sen uhanalaisten suotyyppien esiintyminen nostaa suoalueen myös maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Suoaluetta voidaan pitää tärkeänä osana alueen suoverkostoja ja hyvin merkittävänä monimuotoisen suoluonnon säilyttämisen kannalta. 

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita