No #82

Isoneva

Siikainen

Kuva: Ninara (CC By 2.0)
100 luontohelmeä

Pohjois-Satakunnan karu keidassuo Isoneva on suhteellisen nuori suo, jossa soistumista tapahtuu edelleen. Alueella voikin nähdä paljon kuolevia ja kelottuvia puita ja kokonaisia puuryhmiä. Keskiosiltaan Isoneva on luonnontilainen ja reunoiltaan ojitettu. Keskiosista löytyykin kaksi suolampea ja reunoilta puolestaan kuivempia turvekankaita.

Isoneva on alueellisesti poikkeuksellisen suuri isommilta ojituksilta säästynyt keidassuo, ja sen luonto on määritelty erityisen tärkeäksi elinympäristöksi, jossa viihtyvät monet arvokkaat kasvit ja lintulajit. Syrjäisen sijainnin ja suolampien ansiosta kohde sopii hyvin arvokkaan suolinnuston, kuten sääksen ja kaakkurin pesimäalueeksi. Alue kuuluukin valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Isoneva

Yksi monesta Isonevasta

Isoneva-nimisiä soita löytyy Suomesta useita. Tämä luontohelmeksi valittu Isoneva sijaitsee Pohjois-Satakunnan Siikaisissa.

Kuva: Irma Kortekallio
Erityinen elinympäristö linnuille

Pinta-alaltaan 160 hehtaarin kokoisen Isonevan luonto on määritelty erityisen tärkeäksi elinympäristöksi, jolla viihtyvät kasvit, kuten valkopiirtoheinä ja pitkälehtikihokki. Linnuista siellä elävät muun muassa metso, teeri, liro, töyhtöhyyppä, pensastasku, keltavästäräkki ja niittykirvinen. Suolla tavatuista linnuista keltavästäräkkien määrä on viime aikoina pienentynyt Suomessa.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita