No #75

Talaskangas

Kajaani, Sonkajärvi ja Vieremä

Kuva: Jukka Eskelinen
100 luontohelmeä

Luonnonsuojelun historiasta tutun Talaskankaan suojelualueen ympärillä on hienoa suometsämosaiikkia ja toisiinsa kytkeytyneitä aapasuoaltaita. Etelä- ja kaakkoispuolisilla alueilla sijaitsee laaja suo- ja metsävaltainen alue, jonka suot ovat valtaosin ojittamattomia. Enemmistö alueen metsistä on eri-ikäisiä hoidettuja talousmetsiä, mutta alueelta löytyy myös vanhaa, luonnontilaista kangas- ja korpimetsää. Aapasoista merkittävimpiä alueella ovat Susisuo, Volonsuo, Ahosuo, Pötkynsuon kaakkoisosa sekä Kemulansuo.

Useat purot ja pikkulammet monipuolistavat tätä hienoa aluekokonaisuutta. Purovesistöä alueelta löytyy yli 20 kilometrin matkan verran. 

Talaskangas

Arvokas Susisuon aapasuo ja monipuolista sekametsää

Alueella sijaitseva Susisuo on edustava aapasuo, joka sijoittuu eri-ikäisten korpimetsien keskelle. Korpimetsien puusto on sekoitus kuusia, koivuja, mäntyjä ja paikoin pajukasveihin kuuluvaa raitaa.

Kuva: Jukka Eskelinen
Marjamaita lähteiden lomassa

Alueen kangasmaiden välissä kasvaa runsaasti erilaisia marjoja, kuten muuraimia, puolukoita ja mustikoita. Rehevää luontoa löytyy erityisesti purojen läheisyydestä. Purojen lisäksi suot ovat paikoin lähteisiä ja alueelta löytyy myös avolähteitä. Näistä vaikuttavin on useiden kymmenien toisiinsa kytkeytyneiden suonsilmäkelähteiden keskittymä Haapapuron varrella. Alueelta löytyy myös kaksi lintujen asuttamaa pikkulampea. Talaskankaan alueeseen pääsee tutustumaan sen luontopoluilla retkeilemällä.


Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita