No #27

Murronjoki

Saarijärvi

Kuva: Markus Sirkka
100 luontohelmeä

Keski-Suomessa mutkitteleva Murronjoki on osa Saarijärven reittiä, joka kulkee Kyyjärven ja Äänekosken Kuhnamojärven välillä. Joen latvapuroilla on vaihtelevia, jyrkkiä ja kivisiä koskiosuuksia, kun alaspäin tullessaan joen uoma rauhoittuu. Virta-alueiden rannat vaihtelevat maa- ja metsätalousmaasta luonnontilaisiin korpikuusikkoihin.

Joen puroissa on irtouitettu puutavaraa, ja nykyisin vesistöä on hyödynnetty maatalouden tarpeisiin. Kovalla käytöllä ollut joki on viime vuosina ollut kunnostustoimien kohteena, kun sen jokiluontoa on pyritty palauttamaan taas elinvoimaiseksi. Murronjoen kullanruskea vesistö virtaa läpi vehreiden metsien välillä hurjastikin kuohuten.

Murronjoki

Luonnontilaista ja ihmisen muokkaamaan virtavesiympäristöä

Murronjoki ja sen sivupurot ovat monimuotoinen kattaus luonnontilaista ja ihmisen rankasti muokkaamaa ympäristöä. Luonnostaan joessa on savi-, hiekka- ja sorapohjaisia osuuksia, jotka soveltuvat erinomaisesti taimenen elinympäristöiksi. Myös jokirapu ja kivisimppu viihtyvät vesistössä.

Kuva: Olga Gerasimenko
Kunnostettu rapujoki

Murronjoen merkitys on paikallisesti suuri. Se on antanut kala- ja rapusaalita paikallisille jo vuosien ajan. Sitä on käytetty tukinuittoväylänä, ja se on vuosisatojen ajan tarjonnut erityistä virkistystä sen varrella asuville ja asioiville. Joki on koneellisesti perattu 1960-luvulla maatalouden peruskuivatuksen ja tulvasuojelun takia, mutta nyt paikalliset ovat alkaneet kunnostaa sitä muun muassa EKOenergian rahoittamana.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita