No #84

Pohjankankaan suot

Kankaanpää ja Karvia

Kuva: Kalle Meller
100 luontohelmeä

Pohjankankaan suoalueelta löytyy niin keidassoita kuin rämeitäkin, ja alueen erityyppiset suot sijaitsevat maantieteellisesti lähellä toisiaan saman hiekkarannan tuntumassa.

Mustakeidas on Pohjankankaan länsireunan tasanteelle muodostunut karu ja luonnontilainen, ehkä maakunnan pisimmälle kehittynein keidassuo. Yskänlähde sijaitsee puolestaan kovapohjaisella hiekkakankaalla, ja sen läpi virtaa luonnontilainen, Mölkkärinlammelle suuntaava lähdepuro. Yskänlähteen ympäristöön kuuluu ainakin yksi erittäin uhanalainen ja kaksi vaarantunutta suotyyppiä.

Peijarinnevan avoimia soita erottaa maakannas, jota pitkin kulkee myös tie Pohjakankaalta Saunakylään. Avosoiden keitailla on tehty havaintoja useista uhanalaisista kasveista, linnuista ja suoluontotyypeistä. Linnusto Peijarinnevalla on monipuolinen vaikka suota on käytetty myös armeijan ammuntojen kohteena. Riitanevalla luonnontilaisuus vaihtelee huomattavasti alueen eri osissa. Ojittamattomat osat ovat säilyneet luonnontilaisina, mutta ojitetut osat ovat pitkälle muuttuneita turvekankaita. Riitanevalta löytyy myös alueen yksi äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu suotyyppi.

Pohjankankaan suot

Yksi harjualue, monta suota

Tämä mielenkiintoinen suokokonaisuus asettuu Pohjankankaan harjumuodostuman ympärille. Suhteellisen pienellä etäisyydellä on löydettävissä useita erilaisia suoalueita, joita kaikkia yhdistää Pohjankankaan välitön läheisyys.

Kuva: Esa Hankonen
Pohjavesialue lähdepuroineen

Pohjankankaan soiden puroissa ja suo-ojissa virtaavat vedet ovat pääasiassa harjualueelta peräisin olevaa pohjavettä. Alueen pohjavetisyys tarjoaa hyvän elinympäristön useille eri lajeille. Linnuista suoalueella voi tavata muun muassa metson ja teeren, kuovin, taivaanvuohen, naurulokin, riekon, kapustarinnan ja valkoviklon. Suoalueen lähdepuroissa ui purotaimen ja perhosista voi havaita keltasävyisen suomittarin.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita