No #51

Passkäret

Vaasa

Kuva: Birthe Weijola
100 luontohelmeä

Maankohoamisrannikon tunnelmaa voi aistia Passkäretissä. Passkäret (Solasaari) on Vaasan kaupungin tuntumassa Gerbyn asuinalueella sijaitseva niemenkärki, josta löytyy nuoria soita, reheviä rantalehtoja ja runsaita havumetsiä. Alueeseen kuuluu noin puoli kilometriä kaupungin omistamaa merenrantaa, jonka luonnontilaisuus on poikkeus alueella muutoin pääosin rakennetuilla rannoilla.

Vaasan sisäsaariston rehevöityminen näkyy Passkäretin rannoilla rehevänä ruovikkokasvillisuutena, joka peittää yhdessä rantalehtojen kanssa maisemaa merelle, mutta tarjoaa hyvän suojan alueella pesiville vesilinnuille. Mantereen suuntaan siirryttäessä rantalehdot muuttuvat ensin kangasmetsäksi ja edelleen kuusikoituvaksi metsäksi, jossa kasvaa vanhoja tervaleppiä.

Passkäret

Merestä kohoaa hiljalleen maa

Yli puolet Passkäretin alueesta on maankohoamisrannikkoa. Nykyinen Haukinevan suo oli vielä 1800-luvulla osin meren peittämä. Alueen kangasmetsät, korvet ja luhdat ovat arvokkaita, ja niissä elelee nykyään muun muassa liito-oravia ja kurkia.

Kuva: Birthe Weijola
Ulkoilemaan merenrannalle

Passkäret on arvokas merenläheinen viheralue Gerbyn ja Isolahden asukkaille. Rauhallinen Solasaarentie kulkee alueen halki ja sen varrelta lähtee polkuja metsään. Alueella liikkuvat ihmiset kulkevat sekä polkuja että Solasaarentietä pitkin virkistäytyessään Passkäretin ympäristössä. Haukineva on sen sijaan vaikeakulkuinen ja upottava suo, joten sen luontoa kannattaa ihailla kauempaa katsoen. On suunniteltu, että Passkäretin alueelle tehtäisiin kunnollinen luontopolkureitistö. Alueen omistaa Vaasan kaupunki. 

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita