No #42

Isoneva-Pahkaneva

Virrat

Kuva: Juho Kytömäki
100 luontohelmeä

Eteläisen Suomenselän Isoneva ja Pahkaneva ovat kuin suosisarukset. Kaksiosainen suo on Pirkanmaan laajimpia keskiosiltaan ojittamattomia, luonnontilaisen kaltaisia soita. Molemmilla soilla elää monia uhanalaisia lajeja. Soilta löytyy vanhaa metsää, lampi ja lähde.

Pahkaneva sijaitsee Virtain, Ylöjärven ja Kihniön rajalla. Pääosa tästä 400 hehtaarin kokoisesta suosta on Virtain puolella, mutta suomuodostuman ”jatke”, Hakkurikorpi, on Ylöjärveä. Isoneva sijaitsee Pahkanevasta noin 2,5 km itäkoilliseen. 

Isoneva-Pahkaneva

Kaksi suota lintujen suosiossa

Näillä linnustollisesti arvokkailla soilla elää muun muassa riekko, liro, taivaanvuohi, pohjansirkku ja keltavästäräkki. Harvinaisemmista kasveista Isonevalta voi löytää ruskopiirtoheinän tai mähkän. 

Kuva: Juho Kytömäki
Laakeita suomaisemia Pirkanmaalla

Suot ovat varsin hyviä marjastusalueita, ja niillä harrastetaan on jonkin verran omatoimista retkeilyä. Erämaiset suot ovat maisemallisesti vaikuttavia. Pahkanevan luoteisosasta löytyy lähekkäin toisiaan sijaitsevat lampi ja lähde. Myös Isonevan alueella sijaitsee lampi, Haukkalammi, joka on osin umpeenkasvanut.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita