No #63

Iso Pajusuo

Pyhäntä ja Kajaani

Kuva: Mauri Huhtala
100 luontohelmeä

Iso Pajusuo sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien rajalla Kajaanin lounaispuolella. Suo on laaja ja suotyypeiltään erittäin monipuolinen. Se on lähes kokonaan ojittamaton arvokas aapasuo, jonka alueelta löytyy viisi uhanalaista suotyyppiä.

Suon tasaista maisemaa rikkoo sieltä täältä nouseva koivu tai mänty. Suon laidoilla kasvaa runsaampaa puustoa. Iso Pajusuon alueella on hyvin iäkästä vanhaa kangasmetsää. Suon keski- ja eteläosien kasvillisuus on vaateliasta.

Iso Pajusuo

Iso Pajusuo on suotyypiltään erittäin harvinainen

Monipuolisen suoalueen puusto on mäntyvaltaista, jopa yli 100-vuotiasta kuivahkoa kangasmetsää. Mäntyjen lisäksi suolla kasvaa vaivais- ja hieskoivuja.

Kuva: Ilpo Lahtinen
Metsäpeuran vasoja Iso Pajusuon maisemissa

Suon linnusto on arvokas. Suo on puustoinen ja vähävetinen, joten sen linnustoon kuuluu pääasiassa maalintulajeja. Näihin lukeutuvat muun muassa varpuspöllö, pyy, riekko, käki, pajulintu, kapustarinta, valkoviklo ja liro. Iso Pajusuon maisemaa kaunistavat kanervan hento kukinta sekä suopursun ja tupasvillan valkoisen sävyt. Marjoista suon ympäristössä kasvavat puolukka, mustikka, juolukka ja hilla. Iso Pajusuolla on tavattu myös metsäpeuroja.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita