No #17

Vienan reitti

Suomussalmi

Kuva: Jukka Eskelinen
100 luontohelmeä

Vienan reitti on maisemallisesti vaikuttava polkujen verkosto. Vienan reitti oli aikoinaan valtaväylä Suomen puolelta Karjalaan. Nykyisin tämä historiaa huokuva reitti kulkee läpi erilaisten niitty- ja metsämaisemien. Tasaiselta maalta reitti kohoaa harjumaisiin maisemiin. Reitille kannattaa lähteä juuri sen vaikuttavien maisemien ja monipuolisen luonnon vuoksi.

Ennallistetun Vienan reitin varrelta löytyy opasteita. Kulkeminen tapahtuu osin poluilla, osin retkeilyä varten rakennetuilla puurakenteilla. Vienan reitille pääsee seikkailemaan useiden kilometrien ajaksi keskelle arvokasta ja henkeä salpaavan hienoa luontoa.

Vienan reitti

Moninaista luontoa itärajan tuntumassa Kainuussa

Alueen luontoarvot koostuvat hienoista maisemista, jokivarsiniittyjen luonnosta, korkeista harjualueista, vanhoista metsistä sekä luonnontilaisista soista.

Kuva: Virpi Juvonen
Vienan reitille Elias Lönnrotin jalanjäljissä

Paikalliset retkeilevät alueella säännöllisesti. Reitille on suunniteltu laajempaakin matkailun kehittämistä, sillä toistaiseksi reitti on vielä melko tuntematon. Alueelta löytyy Metsähallituksen omistama virkistyskalastusalue. Vienan reitin kunnostus- ja suojelutyö on ollut tärkeässä osassa reitin säilyttämiseksi. Kulttuuri- ja museoväki on ollut aktiivisesti mukana suojelemassa reittiä. Reitin historiaan kuuluu muun muassa Elias Lönnrotin matka Vienan reittiä pitkin runonkeruuseen Karjalan puolelle.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita