No #64

Kitkajärvi

Kuusamo ja Posio

Kuva: Tero Laakso (CC By NC 2.0)
100 luontohelmeä

Kitkajärvi eli Kitka on noin 285 neliökilometrin järvi Kitkan-Koutajoen vesistössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajalla Kuusamon ja Posion kuntien alueella. Kitkajärveltä löytyy useita matalikoita, saaria ja karikoita sekä yli 40 metrin syvyyteen vieviä syvänteitä. Rannoista useat ovat hiekkaisia ja pienikivisiä. Hiekkasärkät ovat tyypillisiä Kitkan alueella.

Suuren massan takia Yli-Kitkan, eli Kitkajärven keskiosan, vesi jäätyy hitaammin ja jäät sulavat myöhemmin kuin alueen pienemmissä järvissä. Järvi liittyy Posionjärveen luoteispäästään. Vesistöalue on suojeltu koskiensuojelulailla ja Kitkajärvi on Suomen ainoa säännöstelemätön suurjärvi. Tätä kirkasvetistä järveä on kutsuttu myös ”Euroopan suurimmaksi lähteeksi”.

Kitkajärvi

Järvi tunturimuodostelmien välissä

Järven luonto on monilta osin mielenkiintoinen, kun karujen vesien kasvillisuuteen kuuluvat pohjois-Suomessa harvinaiset sirokukkainen neidonkenkä ja hedelmäisen tuoksuinen tikankontti, jotka kasvavat vaararinteiden kalkkipitoisissa lehdoissa.

Uljaita lajeja kansallismaisemissa

Kitkajärven maisemat ovat kansallisesti arvokkaat, ja ne ovat olleet esillä niin Gallén-Kallelan kuin I.K. Inhan puheissa 1800-luvun lopulla. Näistä maisemista löytyy useita maakotkan, kalasääsken ja lapinpöllön pesimisreviirejä. Kitkajärven kuikkakannan on arvioitu kuuluvan Suomen runsaimpiin. Järven vesissä uivat muun muassa harjus, siika ja muikku. Järvitaimenella on myös oma kantansa Kitkajärven puhtaissa vesissä.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita