No #68

Sanginjoki

Oulu

Kuva: Kalle Hellström
100 luontohelmeä

Sanginjoki on Oulun kaupungin omistama metsäkokonaisuus keskusta-alueen itäpuolella noin 20 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Metsäalue on ollut kaupungin hallussa sen perustamisesta, eli vuodesta 1605 lähtien, jolloin Ruotsin kuningas Kaarle IX lahjoitti metsät Oululle. Alueen metsistä löytyy pitkäaikaisesta talouskäytöstä huolimatta luonnonmetsän piirteitä, ja siellä onkin tavattu useita uhanalaisia kääpiä ja harvinaisia lintulajeja. Alueella on paitsi vanhoja kuusikoita myös korpia ja kuivaa harjuluontoa. 

Sanginjoki

Yli 100 vuotias metsä on lintujen koti

Alueen tiheissä metsissä pesii muun muassa pöllöjä ja tikkoja. Siellä viihtyy myös kuukkeli. Paikallinen lintumatkailuyritys tuo lintuturisteja Sanginjoen metsään kuvaamaan sen monipuolista lajistoa.

Kuva: Kalle Hellström
Oululaisten metsäinen erämaa

Sanginjoen metsäalue on oululaisille helposti saavutettava erämainen virkistysalue, joka on yhtenäinen, laaja ja asumaton metsäalue. Luonnonrauha ja puhdas luonto ovat saavutettavissa puolen tunnin matkan päässä kaupungin ruuhkasta. 

Alueelta löytyy hyvät polkuverkostot ja nuotiopaikat, ja rakenteet vastaavat kansallispuistotasoa. Sanginjoki on suosittua marjastus- ja sienestysmaata, jolla käydään myös patikoimassa, kalastamassa ja suunnistamassa. Paikalliset ympäristöjärjestöt ovat esittäneet kansallispuiston perustamista Sanginjoelle.

Lue lisää kohteesta

Lahjoita luontohelmityöhön

Lahjoitusvarat käytetään Luonnonsuojeluliiton luontohelmikohteiden puolesta tehtävään työhön.

Lahjoita