No #94

Vantaanjoki

Helsinki ja Vantaa

Kuva: Leila Järvinen
100 luontohelmeä

Vantaanjoen vesistö kuuluu Uudenmaan laajimpiin, ja se ulottuu yhteensä 14 kunnan alueelle. Joen on arvioitu olevan yli 100 kilometriä pitkä, ja sen valuma-alue ulottuu 168 600 hehtaarin alueelle. Nurmijärven Nukarinkosken ja Helsingin Vanhankaupunginkosken väliselle alueelle on perustettu Natura-alue erityisesti saukon ja vuollejokisimpukan elinympäristön suojelemiseksi. 

Vantaanjoki

Taimenen kotijoki

Vantaanjoen kalalajistoon kuuluvat muun muassa lohi ja taimen, joiden lisäksi meritaimen ui lisääntymään Vantaanjoen eri koskiin.

Kuva: Leila Järvinen
Kymmenien koskien joki

Vantaanjoen vesistöalueella on yhteensä 50 erikokoista koskea, joiden läpi vesi virtaa kohti merta. Joki laskee mereen Helsingin alueella. Vantaanjokeen on kohdistunut erilaista käyttöä vuosien saatossa, mutta viime vuosina on työskennelty erityisesti sen luonnontilaisuuden palauttamiseksi.

Kuva: Vesa Järvinen
Kuva: Vesa Järvinen
Vantaanjoki

Joki, jonka valuma-alue ulottuu laajalle

100
m pitkä
14
kuntaa
50
koskea

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita