No #34

Kemijoen helmet

Pelkosenniemi, Rovaniemi ja Savukoski

Kuva: Tarja Pasma
100 luontohelmeä

Kemijoen helmet muodostuu kahdesta erilaisesta elementistä, joihin kuuluvat latvavesien laajat suot ja latvavesistöt Kemihaarassa sekä itse Kemijoki, jonka koskista viimeisiä tärkeitä säilyneitä koskia ovat Sierilän kosket.

Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella ovat Yli-Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät.

Alueen pinnanmuodot ovat vaihtelevia harjujaksojen, jyrkkien selänteiden ja runsaiden lampien maisemassa. Kemijoen helmien maisemaan kuuluvat lisäksi matalat kosket, suvannot, rantaniityt ja korkeat rantatörmät.

Kemijoen helmet

Valtava törmäpääsky-yhdyskunta, koskelo ja telkkiä

Alueelta löytyy humuspitoisia lampia ja järviä. Arvokkaiden pienvesien ja soiden runsas määrä korostaa luonnon ainutlaatuisuutta. Vesistöalueella ja sen rannoilla elää muun muassa saukko, vaellussiika, taimen ja harjus.

Kuva: Tarja Pasma
Keminsaarten niityt ovat olleet lampaiden ladunmaita

Kemihaaran alue on luonnonsuojelun ja lajien säilymisen lisäksi tärkeä niin virkistykselle, matkailulle kuin poronhoidolle. Lapin luonnonsuojelupiirillä on ollut vuodesta 1993 lähtien niittotalkoita alueeseen kuuluvalla Keminsaarten Kuusisaarella. Kemijoen Sierilän koskien alueella harjoitetaan maanviljelystä ja kalastusta. Sierilän kosket on näkemisen arvoinen paikka, ja Kemijoen varrella on useita veneilykelpoisia reittejä, jotka mahdollistavat maisemien ja luontohelmen ihailemisen vedestä käsin.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita