No #65

Muhoksen suot

Oulu, Muhos ja Utajärvi

Kuva: Ari-Pekka Auvinen
100 luontohelmeä

Muhoksen suot kattaa laajan luonnontilaisten ja ojittamattomien soiden alueen Oulujoen pohjoispuolella. Soihin kuuluvat muun muassa Oisavansuo, Vehkasuo, Sarvisuo, Räkäsuo, Iso Matinsuo, Lääväsuo, Kontiosuo ja Kivisuo. Osa alueen soista on suojeltu ja osalla on suojeluvaraus. 

Näin laajan suoalueen ojittamattomuus ja Oulujoen välitön läheisyys tekevät alueesta erityisen. Nimensä mukaisesti tämä useasta eri suosta koostuva luontohelmialue sijaitsee lähellä Muhoksen kunnan keskustaa. Maisemallisesti suot edustavat perinteistä pohjois-Pohjanmaalaista alavaa suoympäristöä.

Muhoksen suot

Muhoksen suot kuuluvat Suomen tärkeisiin lintualueisiin

Muhoksen luonnontilaisilta ja suotyypeiltään vaihtelevilta soilta löytyy monipuolinen linnusto, johon lukeutuvat muun muassa muuttohaukka, sinisuohaukka, kurki, metsähanhi, liro ja kapustarinta.

Kuva: Ilmari Juutilainen
Välitön yhteys Oulunjokeen

Soilla on paljon virkistyskäyttöä ja niiden maisema-arvot ovat huomattavat. Marjastus ja metsästys ovat alueen tärkeitä käyttömuotoja luontoharrastuksen ohella. Soidensuojelulla on myös vesiensuojelullinen merkitys, sillä Oulujoki on oululaisten raakavesilähde. Siksi jokiveden hyvällä laadulla on erityinen arvo.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita