No #25

Iilijärvi

Toivakka

Kuva: Miia Kokkonen
100 luontohelmeä

Iilijärvellä, Toivakan kupeessa avautuu 279 hehtaarin kokoinen laaja erämää, jonka maisemat vaihtelevat männikköisistä kallioista ja puronotkoista rämeisiin lampiin. Tämän Keski-Suomen luontohelmen maisemissa esiintyy useita uhanalaisia lajeja: ilmassa lentelee uhanalaisia perhosia ja aluskasvillisuuden seassa ryömii harvinaisia kovakuoriaisia. Liito-oravankin voi nähdä hyppäämässä oksalta lentoon.

Alueelle tyypillisiä metsiä ovat kuusimetsät, mutta myös sekametsää ja lehtimetsää esiintyy. Iilijärven ympäristössä on viisi vanhojen metsin suojeluohjelmaan tai täydennysohjelmaan kuuluvaa kohdetta. Iilijärven alueella esiintyy arvokasta kalliokasvillisuutta ja monipuolinen metsälinnusto.

Iilijärvi

Suomen kansallismaisemien kirjo yhden järven rannalla

Iilijärven läheisyydessä kallioisella mäellä kasvaa 150 vuotta vanhaa jyrkän rinteen kalliomännikköä. Rinteessä on myös paljon mäntykeloja ja kilpikaarnaisia mäntyjä. Alueen puusto on keskimäärin 80–150-vuotiasta.

Kuva: Miia Kokkonen
Kiipeilyä kalliolla ja rentoutumista puron rannalla

Iilijärven vaihtelevat maisemat ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueen erilaiset metsät, purot ja kallioiset rannat muodostavat merkittävän luonto- ja virkistyskokonaisuuden yhdessä itäisen Toivakan suojelualueiden ja Leivonmäen kansallispuiston kanssa.

Samalla retkellä Iilijärven ympäristössä voi tutusta Suomen monipuoliseen luontoon: istua solisevan puron rannalla, tunnelmoida suolla, samoilla metsissä tai tähyillä kansallismaisemaamme kallion laelta.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita