No #40

Viiankiaapa

Sodankylä

Kuva: Kaija Kiuru
100 luontohelmeä

Viiankiaapa on kokonaisuudessaan yksi Pohjois-Suomen, ellei koko maan, edustavimpia ja arvokkaimpia aapasoita. Yhtenäinen ja laaja alue käsittää monipuolisesti vaihtelevaa ja harvinaistunutta suoluontoa. Yhtenä merkittävimmistä ovat laajat lettoalueet, jotka ovat uhanalaistuneet ja kadonneet Suomesta murto-osaan alkuperäisestä. Viiankiaapa kannattelee lettoalueiden ja niiden vaateliaan lajiston säilymistä Suomessa ja koko maailmassa.

Viiankiaapaa on tutkittu runsaasti ja alueelta on tavattu rikkaat ja monipuoliset kasvi- sekä linnustoesiintymät. Viiankiaavan erityispiirre on uhanalaisten lajien suhteellinen runsaus – iso osa esimerkiksi kiiltosirppisammalen koko maan populaatiosta kasvaa Viiankiaavalla. Viiankiaavan harvinaisia luontoarvoja suojelevat niin kansallinen soidensuojeluohjelma kuin Natura 2000 -verkosto.

Viiankiaapa

Viiankiaavalla on tavattu merikotka, muuttohaukka, vesipääsky, suokukko ja jouhisorsa

Alue on linnustonsuojelullisesti tärkeä ja siellä on havaittu 90 lintulajia, joista 21 on luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Alueen uhanalaisiin eläimiin kuuluvat muun muassa saukko, karhu, ahma ja ilves.

Kuva: Timo Helle
Sodankylän elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävän Keskiyön vaelluksen retkikohde

Viiankiaapa on kautta historiansa ollut paikallisille korvaamaton ravinnon, retkeilyn ja luonnonrauhan lähde. Alue tarjoaa edelleen rajattomia mahdollisuuksia luonnosta ja luonnon antimista nauttimiseen, retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen, kalastukseen ja ihan vain hiljaisuudesta nauttimiseen. 2000-luvun alusta lähtien vaikeakulkuisia suoalueita ovat halkoneet pitkospuut, joiden turvin turistit ympäri maailman ovat tavoittaneet tämän Lapin luontohelmen.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita