No #37

Peurakaira

Sodankylä

Kuva: Lauri Myllyvirta (CC By NC 2.0)
100 luontohelmeä

Peurakaira on noin 10 000 hehtaarin laajuinen yhtenäinen mäntyvaltainen luonnonmetsäalue Hammastunturin erämaahan rajautuen sen eteläpuolella. Peurakairasta löytyy laajoja ikimetsiä suojelualueiden ulkopuolella. Peurakairan ikimetsässä maisema, historia ja nykypäivä kiteytyvät yhdeksi upeaksi kokonaisuudeksi.

Maisemallisesti Peurakairan luonto on monipuolista, kun sen alueelle sijoittuu vaihtelevan ikimetsän lisäksi suoluontoa ja vesistöjä. Peurakairan luonto on ainutlaatuista paitsi Metsä-Lapissa myös koko Suomen mittakaavassa. 

Peurakaira

Karhu asuu alueella vakituisesti

Peurakairassa on paljon luonnontilaisia metsä- ja jokialueita. Alueelta löytyy monipuolisesti erilaisia, jopa uhanalaisia kääpälajeja. Suurpetolajeista Peurakairassa on tavattu satunnaisesti ahma, ilves ja susi.

Kuva: Stefanie Kurtz (CC By SA 2.0)
Ikimetsä on inspiraation lähde ja eränkäyntialue

Peurakairan alue on paikallisille ihmisille tärkeä paikka toimeentulon kannalta. Siellä harjoitettuihin elinkeinoihin lukeutuvat poronhoito, marjastus ja metsästys. Peurakaira on lisäksi merkittävä virkistäytymisen paikka paitsi paikallisille myös alueella kulkeville eräretkeilijöille. Tämä arvokas porojen laidunmetsä on hyvä kasvupaikka sienille, ja sen suoalueita värittää loppukesästä kullankeltainen hillameri. 

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita