No #67

Olvassuo

Puolanka

Kuva: Saara Salmela
100 luontohelmeä

Olvassuon erikoisuus on sen suoluonnon monimuotoisuus. Suolla kulkija saa huomata suuren suokokonaisuuden jakautuvan toisistaan poikkeavien suotyyppien mosaiikiksi, joilla kullakin elää omanlaistaan suoluontoa vaativien eliölajien yhteisö. 

Olvassuon reheviä letto-osia täplittävät loppukesän puolella harvinaiseksi käyneen lettorikon auringonkeltaiset kukinnot ja erittäin uhanalaiseksi määritellyn lapinsippisammalen vaaleanvihreät latvatupsut. Muuttohaukan voi nähdä kiitävän suon poikki ylivoimaisella nopeudella. Suoluonnon lisäksi Olvassuon alueella on luonnontilaista ikimetsää, jossa asuu kovakuoriaisia ja kasvaa uhanalaisia kääpiä.

Olvassuo

Keltaisten hillojen värittämä suo

Osin turvekerroksen peittämä suo muuttuu vähemmän ravinteisilla alueillaan heinäpeltomaiseksi maisemaksi, jonka yksitoikkoisuutta värittää siellä täällä kasvavat tuulenpieksemät koivut.

Kuva: Saara Salmela
Luontokokemuksia kaikille aisteille suoympäristössä

Tämä luonnoltaan ja suotyypiltään monipuolinen ja vaihteleva suo on sopiva paikka virkistyä luonnon keskellä. Suurista ja keltaisista hilloista tunnettu suoalue on hyvä marjastuspaikka, jolla voi kuunnella keltavästäräkin sirkutuksen. Keltavästäräkin lisäksi Olvassuolla asustaa niittykirvinen. Keloutuneet käppyrämännyt muodostavat linnuille hyviä laulupuita. Erilaiset kahlaajalinnut kahlailevat kosteilla suon kosteilla alueilla ravintoa etsien. 

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita