No #15

Loutenvaara

Kajaani

Kuva: Jukka Eskelinen
100 luontohelmeä

Loutenvaaran erämaisista maisemista löytyy arvokkaita ojittamattomia soita, erilaisia pienvesiä sekä merkittäviä määriä METSO-arvoja omaavia kangasmetsiä, korpia ja rämeitä. Osa alueen metsistä on myös tavanomaisempia talousmetsiä. 

Vanhojen kuusi- ja mäntymetsien rauhassa viihtyy muun muassa liito-orava ja siellä täällä voi kuulla palokärjen päättäväisen nakutuksen vasten puunrunkoa. Metsissä kasvavien puiden lomassa makaa kaatuneita lahopuita, jotka ovat peittyneet osin sammalen ja kääpien alle, joita alueella kasvaa useita eri lajeja.

Loutenvaara

Loutenvaaran vanhimmat metsät ovat 130–160 vuotiaita

Alue sisältää pääosiltaan luonnontilaisia soita, joista erityisesti luonnontilaisen kaltaiset korvet ja rämeet ovat arvokkaita, eri-ikäisiä ja monimuotoisia kangasmetsiä sekä arvokkaita pienvesiä.

Kuva: Jukka Eskelinen
Luokkaretkelle Loutenvaaran luontoon

Loutenvaaran alueella huomattavimmat virkistysarvot perustuvat monipuoliseen luontoon, johon kuuluvat suot, joki- ja pienvedet sekä monimuotoinen metsäluonto. Alue on tärkeä muun muassa paikallisen retkeilyn, metsästyksen ja marjastuksen kannalta. Alueella olisi potentiaalia laajemmallekin virkistyskäytölle. Se sopisi hyvin esimerkiksi koulujen retki- ja opetuskohteeksi.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita