No #92

Sipoonlahti

Sipoo

Kuva: Lauri Kajander
100 luontohelmeä

Vuonomainen Sipoonlahti on itsessään suomalaisittain harvinaisuus. Vielä arvokkaamman alueesta tekee se, että Sipoonlahden ja siitä itään jatkuvan Eriksnäsin alueella on säilynyt pari kilometriä lähes täysin rakentamatonta luonnontilaista merenrantaa. Käytännössä kaikki muut manner-rannat Sipoossa ovat tontteina. Sipoonlahden pohjukasta alkava Sipoonjoki kuuluu Natura2000-verkostoon luontaisen taimenkantansa vuoksi. Sipoonlahden molemmilla rannoilla ovat poikkeuksellisen laajojen, vähintään maakunnallisesti arvokkaiden luontokohteiden keskittymät.

Sipoonlahden itäranta Eriksnäsin alueella on suosittu virkistyskohde. Eriksnäsintien päätepisteessä on pieni hiekkaranta. Koko ranta-alue soveltuu hyvin retkeilyyn. Sipoonjoki ja -lahti ovat suosittuja melonta- ja veneilyreittejä.

Sipoonlahti

Kalasääsken merellinen koti

Kalasääski elää rannikkoseudulla ja viihtyy hyvien saalistusvesien tuntumassa. Tämä suuri petolintu rakentaa pesänsä korkealle puunlatvaan omaan rauhaansa.

Kuva: Anders Albrecht
Kartanomiljöön puistoalue jylhissä maisemissa

Sipoonlahden itärannalla sijaitseva Eriksnäsin kartanomiljöö on säilynyt erittäin hienona. Siihen kuuluvat 1800-luvun alussa rakennetun päärakennuksen lisäksi 1700-luvulta peräisin olevat kartanopihan sivurakennukset. Eriksnäsin kartanoalueen puistoa luonnehtivat kymmenet vanhat jalopuut. Kartanoalue sijaitsee jylhien kallioiden muodostamassa laaksossa.

Kuva: Lauri Kajander
Rantajyrkänteiltä vanhaan metsään

Eriksnäsin kartanon itäpuolella Bastuvikenin rannoilla on entisiä laitumia ja peltoja, jotka ovat nykyisin enimmäkseen hienoja tervalepikoita. Pohjoisrannalla sijaitseva kallio on pystysuorine veteen laskeutuvine seinämineen maiseman kiintopiste. Kartanon kaakkoispuolella sijaitsevalla Konäsuddenin niemellä on näyttäviä rantakalliojyrkänteitä, luonnontilaisen kaltaisia vanhoja runsaslahopuustoisia kallio- ja kangasmetsiä sekä muinaishautoja.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita