No #66

Oijärven suot

Ii

Kuva: Ilmari Juutilainen
100 luontohelmeä

Oijärven soihin kuuluvat Jänessuo, Karahkalamminsuo, Koiransuo ja Sammakkosuo. Nämä neljä suoaluetta sijaitsevat lähellä toisiaan, alle 10 kilometrin etäisyydellä. Jänessuo sijaitsee soista pohjoisimpana ja rajautuu Särkijärven rantaan. Se on myös pinta-alaltaan laajin näistä neljästä. Eteläisimpänä on Koiransuo, joka on Sammakkosuota hieman suurempi, mutta Karahkalamminsuota pienempi.

Kokonaisuus on suokeskittymä, joka on suoluonnoltaan monimuotoinen. Alueen vihreäkiviesiintymien ansiosta suot ovat tyypiltään lisäksi reheviä. Rehevyys on seurausta vihreäkiven emäksisyydestä maaperässä.

Oijärven suot

Rehevien suotyyppien lajistoa

Soiden kasvistoon kuuluvat muun muassa monivuotinen, keltakukkainen lettorikko, vain osassa Suomea tavattava mähkä sekä erilaisia kämmeköitä. Rehevyytensä vuoksi soiden kasvillisuus eroaa seudun muusta suoluonnosta.

Kuva: Karahkalamminsuo Mauri Huhtala
Oijärven soiden monipuolinen linnusto

Oijärven soilla retkeillään ja marjastetaan. Siellä harjoitetaan myös metsästystä. Niittykulttuurin aikaan Sammakkosuo on ollut tärkeä kasvupaikka karjarehulle. Suoalue tarjoaa hyvän elinympäristön useille lintulajeille, joita kiinnostuneet voivat lähteä bongailemaan. Linnusto on sekoitus suo-, vesi- ja metsälintuja, joista alueella voi tavata muun muassa suokukon, keltavästäräkin, kuikan, hiiripöllön, tavin ja nuolihaukan.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita