No #50

Kristiinankaupungin niityt

Kristiinankaupunki

Kuva: Timo Tervo (CC BY SA 2.0)
100 luontohelmeä

Kristiinankaupunkia ympäröivät mittavan laajuiset perinnemaisemat sirisevät ja sirkuttavat kesäisin. Kaupungin lähistölle on aikojen saatossa muodostunut maankäytön muuttuessa laajat alueet jo nyt osin umpeutuvia laidun- ja niittyalueita. Aikanaan maatalouskäytössä olleet alueet ovat osin jääneet asutuksen alle, mutta merkittävä osa näistä hienoista aukeista on yhä jäljellä. Niittyjä on kaikkiaan jopa 150 hehtaarin alueella.

Niityt sijaitsevat asutuksen lomassa jopa keskustan tuntumassa. Alesundin niityiltä löytyy vanhojen kiviaitojen lisäksi pieni hautausmaa ja kappeli sekä runsaasti polkuja. Osa niityistä on muuttunut puustoisemmaksi tai kasvanut osin umpeen, joten ne hyötyisivät ennallistamisesta.

Kristiinankaupungin niityt

Vanhojen laidunalueiden monimuotoinen maailma

Alueelta löytyy niittyjä, metsäsaarekkeita, rantaa, pienvesiä ja merta. Niityillä voi nähdä rauhoitetun keltatäpläisen tummaverkkoperhosen. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia elinympäristöjä Suomessa.

Kuva: Timo Tervo (CC BY SA 2.0)
Heinien havinaa Kristiinankaupungissa

Keskeisen sijaintinsa vuoksi niityt ovat suosittuja lähiretkeilykohteita. Ne ovat tärkeä osa Kristiinankaupungin asukkaisen lähiluontoa ja virkistysympäristöä. Niittyen historia ja alueelta löytyvät perinnekohteet tekevät alueesta paitsi maisemallisesti kauniin myös kaikin puolin kiinnostavan kohteen. Osa niityistä on edelleen maatalouskäytössä. Niittyjä halkovat pienet polut.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita