No #38

Romppaat-Louevaara

Ylitornio ja Rovaniemi

Kuva: Tarja Pasma
100 luontohelmeä

Luonnoltaan monipuolinen Romppaat-Louevaaran luontohelmi muodostuu Lapin kolmion kalkkikivivyöhykkeellä sijaitsevasta kolmesta Natura-alueesta välimaastoineen. Siihen kuuluvat Romppaat, Mustiaapa-Kaattasjärvi sekä Louevaara. Alueelta löytyy yli 150-vuotiaita, vanhoja ja arvokkaita metsiä, laajoja aapasoita sekä pieniä soita vaarojen välissä. Lisäksi aluetta monipuolistaa vesistöt, kuten alueen pienet lammet, järvet sekä purot. Maisemaa kaunistavat pohjoisen luonnon vaaramuodostelmat.

Romppaat-Louevaara

Karhu ja ilves asuvat molemmat näillä seuduilla

Ympäristöstä löytyy kasvipeitteisiä kalkkikallioita, osin puiden peittämiä soita, pohjoisen havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä luonnonmetsiä ja lehtoja sekä humuspitoisia lampia ja järviä.

Kuva: Olli Manninen
Pöllöjä moneen lähtöön

Alueella retkeilevä voi löytää Metsähallituksen ylläpitämän kiinteistön ja Ylitornion Luonto ry:n rakentaman talon luonnon keskeltä. Linnuista kiinnostuneet voivat tavata alueella pesiviä lintuja, joihin lukeutuvat helmipöllö, hiiripöllö, varpuspöllö, suopöllö, palokärki, ampuhaukka ja metso. Alueella elää ja kasvaa huomattava määrä uhanalaisia lajeja, joista useita on löydetty myös olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolelta.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita