No #6

Matolamminneva

Seinäjoki, Alavus ja Virrat

100 luontohelmeä

Matolamminnevalla useat erilliset, mutta toisiinsa kytkeytyneet aapa- ja keidassuot muodostavat hienon kokonaisuuden. Suurimmaksi osaksi luonnontilaisena säilyneellä suolla erilaiset avoimet suotyypit vaihtelevat, keloutuvat männyt kurottelevat kohti taivasta ja metsäsaarekkeet tuovat vaihtelua maisemaan.

Matolamminneva on linnustoltaan arvokas alue, jonka mätäillä ja metsäsaarekkeissa viihtyvät useat kosteikko- ja suoalueille tyypilliset lajit, kuten haapana, jouhisorsa ja keltavästäräkki. Alueen linnustollista arvoa nostavat suolla pesivät riekko ja sinisuohaukka, jotka ovat Pirkanmaalla melko harvinaisia. Sääksikin on löytänyt oman pesäpuun avaran suon rauhasta.

Matolamminneva

Kauniilla suolla pesii rikas linnusto

Matolamminevalla pesii useita uhanalaisia, silmällä pidettäviä ja vaateliaita lintulajeja. Keltavästäräkkejä ja niittykirvisiä suolla esiintyy puolestaan huomattavan paljon ottaen huomioon alueen eteläinen sijainti.

Lue lisää kohteesta

Sääksi

Suurilla metsäalueilla pesivä sääksi rakentaa risulinnamaisen pesänsä puun latvaan. Ravinnoksi sääkselle kelpaa vain kala, joita se nappaa syöksysukeltamalla suoraan ilmasta. Suurimmillaan saalis voi olla lähes puolet linnun omasta painosta. Sääksi on päivämuuttaja, joka talvehtii Länsi-Afrikassa.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita