No #99

Turun muinaiskedot

Turku

Kuva: Jussi Lampinen
100 luontohelmeä

Turussa kedot tarjoavat ihmisille luontoelämyksiä kaupungin välittömässä läheisyydessä. Merkittävä ketoverkosto sijaitsee asuinalueiden lomassa, ja kokonaisuus rakentuu useasta eri ketoalueesta. Kedot sijaitsevat ympäri Turkua aina Aurajoen jokilaaksosta Katariinanlaakson kulmille asti. 

Ketojen kasvillisuus kertoo alueella vallinneesta maatalousperinteestä, ja kaupungin varhaisesta kehityksestä. Hoitamattomina kedot saattavat kasvaa umpeen, jolloin kasvillisuuden ainutlaatuisuus katoaa. Vastaavasti ketojen uhkana ovat erilaiset rakennushankkeet. Osa kedoista on suojeltu niiden alueella sijaitsevien muinasjäännösten vuoksi. 

Turun muinaiskedot

Perinnemaisemaa keskellä kaupunkia

Kedoilta löytyy useita kasvilajeja, joita tavataan vain lounaisessa Suomessa. Kasvillisuutta leimaa monipuolinen muinaistulokaslajien kirjo, joka kertoo vanhasta asutuksesta.

Kuva: Eliisa Haanpää
Aukeita turkulaisten takapihoilla

Kedot ovat osa turkulaista lähiluontoa, ja kuuluvat kaupunkilaisten tärkeisiin virkistyskohteisiin. Kedot ovat oikopolkuja asuinalueiden välillä, kaupunkilaisten takapihoja sekä laajalti käytettyjä ulkoilureitistöjä. Runsaan muinaistulokaslajistonsa vuoksi kedoilla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Tämän vuoksi kedot kasvilajeineen ovat tärkeää kulttuuriperintöä kuten kaupungin vanhat puutalot tai keskiaikaiset kivikirkot. Yksittäisten ketojen koot vaihtelevat alle ja yli hehtaarin alueista muodostaen kokonaisuudessaan alle 10 hehtaarin ketoverkoston.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita