No #81

Alkkianvuoren alue

Karvia ja Parkano

Kuva: Lauri Rantala (CC By 2.0)
100 luontohelmeä

Alkkianvuoren alueen luontokokonaisuus on laaja ja monipuolinen, jyrkkäpiirteinen pirkanmaalainen metsäluonto. Alueella sijaitseva kahden sadan metrin korkeuteen nouseva Alkkianvuori on geologisesti erittäin arvokas. Sen lakiosat ja ylärinteet ovat olleet vedenkoskemattomina jääkaudesta lähtien. Alueelta löytyy myös muinainen merenranta, valtavia siirtolohkareita, kalteva Raatosulkonneva, merkillinen mukuramänty ja pieniä arokosteikkoja.

Tämä maisemallisesti näyttävä kohde kattaa alueelleen lisäksi kolme suota, Alkkiannevan, Lylynevan ja Tunkiosalonnevan sekä kaksi merkittävää geologista muodostumaa, Lylynharjun ja Kouranharjun. Alkkianvuoren rinteiltä ja sen läheisyydestä löytyy vanhoja kuusi- ja mäntyvaltaisia metsiä. Kirkkaalla säällä pohjoisen puolen kallioilta avautuu upea näköala luontohelmen maisemiin.

Alkkianvuoren alue

Upeita maisemia, metsää ja soita

Linnuista riekko ja kapustarinta elävät Alkkianvuoren alueella. Alueen soilla maisemaa kaunistaa tupasvilla. Alkkianvuoren historia Itämeren rantakalliona näkyy luonnon rehevyyden mielenkiintoisina vaihteluina.

Kuva: Juho Kytömäki
Retkelle Alkkianvuoren luontopoluille

Alkkianvuoreen pääsee tutustumaan opastetuilla luontopoluille ja Alkkianlammen rannasta löytyy kota ja nuotiopaikka. Luontopolkuja on kaksi, joista lyhyempi on 2 km pitkä ja pidempi on 4,5 km pitkä. Alueen pohjoisessa osassa sijaitseva Neva-Lyly -lampi on suosittu kalastuskohde.

Alueen arvot ovat huomattavat, kun tarkastellaan ympäristöarvojen lisäksi kulttuuriarvoja sekä seudun mielenkiintoista historiaa. Alkkiassa on toiminut vankila ja alueen tuntumassa on neuvostoliittolaisten sotavankien hautausmaa. Alueen metsät ja suot ovat olleet pitkään metsien tutkimuksen kohteena.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita