No #24

Hoikanpuro

Pihtipudas

Kuva: Irma Kortekallio
100 luontohelmeä

Keski-Suomen komeissa korpimaisemissa viihtyy kuukkeli, ja järeiden kuusimetsien pystyy kuolleissa kuusissa nakuttaa pohjantikka. Näiden Hoikanpurolle tyypillisten metsien ja soistuneiden kankaiden keskellä virtaa Hoikanpuron pienvesi. Sen helmenä on kapea, rotkomaisen laakson pohjalla oleva Hoikanlampi. Puron vartta sävyttää puolestaan runsas lahopuusto, ja alueen luonnonsuojelullista arvoa nostaa edustava kääväkäslajisto.

Pihtiputaan itäosassa sijaitsevan Hoikanpuron vanhoihin kangasmetsiin ja korpiin tuo vaihtelua Pujosennevan avara avosuo sekä puustoiset suot. Hoikanpuron metsissä pesii vanhoille metsille tyypillinen linnusto, johon kuuluvat muun muassa varpus- ja viirupöllö sekä kanahaukka.

Hoikanpuro

Korvessa kukoistaa lahopuu ja kuusikossa nakuttaa tikka

Hoikanpuron metsien siimeksessä, sammalten lomassa on erityisen runsaasti lahoa lehtipuuta, jota hajottaa laaja joukko eri kääpälajeja. Lahopuuta on paljon lähes luonnontilaisen Hoikanpuron rantamilla.

Kuva: Miika Mehtälä (CC By NC SA 2.0)
Laajoja metsiä, virtaavia vesiä ja puisia soita

Hoikanpuron laaja 200 hehtaarin kokoinen metsä- ja suokokonaisuus sijaitsee Keski-Suomessa Pihtiputaan kunnan itäosassa. Sen tiheät korvet lahopuineen ja pienvesineen tarjoaa mahdollisuuden samoilla todellisissa vanhoissa metsissä ja marjastustukseen alue soveltuu myös hyvin. Hoikanpuron alue on keskellä metsien- ja soidensuojeluverkostoa. Sitä ympäröikin kolme Natura-aluetta, jotka muodostavat yhdessä Hoikanpuron kanssa arvokkaan luontokohteen.

Lahjoita luonnonsuojeluun

Luonnonsuojeluliitto on koko Suomen luonnon puolustaja, jonka yhdistykset ja piirit ympäri maan suojelevat ansiokkaasti lähiluontoa. Lahjoittamalla tuet konkreettisesti työtä suomalaisen luonnon puolesta. Valitse itsellesi sopiva kohde ja tapa lahjoittaa!

Lahjoita